Przejdź do treści

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Karlinie funkcjonuje od dnia 17 czerwca 1997 roku na podstawie:

  • aktu założycielskiego – sporządzonego w dniu 17 czerwca 1997 roku, Rep. A Nr 3324/1997, ze zmianami, z których ostatnia zmiana dokonana została 08.07.2013r. Repertorium „A” Nr 4677/2013
  • wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – nr 0000183985,
  • przepisów Kodeksu Spółek Handlowych