Przejdź do treści

Podstawowym zadaniem Spółki jest:

  • wytwarzanie,
  • przesył,
  • dystrybucja energii cieplnej

dla zasobów mieszkalnych i niemieszkalnych, na terenie miasta Karlina zgodnie z udzielonymi koncesjami decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • WCC/951-ZTO/2194/W/OSZ/2008/BO – koncesja na wytwarzanie ciepła
  • PCC/955-ZTO/2194/W/OSZ/2008/BO – koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła

Według PKD  - główny rodzaj działalności to wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych -  35.30.Z.