Przejdź do treści

Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Gmina Karlino, która na dzień 31.12.2015 roku posiadała 1698 udziałów o wartości nominalnej po 1.941,54 zł każdy.

Kapitały Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły: 3.367.898,88 zł,
w tym:

  • kapitał podstawowy - 3.296.734,92 zł
  • kapitał zapasowy - 71.163,96 zł