Przejdź do treści

Redaguje i prowadzi nadzór merytoryczny:

Tomasz Cynarzewski - Prezes Spółki

ul. Pełki 6

78-230 Karlino

tel. 94 311 70 03

Za modyfikację informacji odpowiada:

Juliusz Grudnicki - informatyk