Przejdź do treści

Przetarg: „Modernizacja automatyki węzłów centralnego ogrzewania dla budynków zasilanych z kotłowni K1 przy ul. Pełki 6 w Karlinie”

 

Karlino: „Modernizacja automatyki węzłów centralnego ogrzewania dla budynków zasilanych z kotłowni K1 przy ul. Pełki 6 w Karlinie”

Numer ogłoszenia : 42355-2016;data zamieszczenia : 15.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:dostawy

Załączniki (29.04.2016):

Odpowiedź na zapytania 29.04.2016

541 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Schemat i zestawienie długości magistral 29.04.2016

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

2.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

80 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt techniczny

32 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiar

4.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

STWiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

5.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku